SUPORT REMOT

SUPORT REMOT

Amb la connexió en remot, compartim la pantalla del client i podem interactuar amb el seu ordinador. Un cop establerta la connexió podem configurar un compte de correu, explicar breu-ment com funciona alguna característica de l’ordinador instal·lar alguna impressora i solucionar avaries relacionades amb el programari del seu equip. El nostre suport remot s’obté per indicació del personal tècnic. Bàsicament consisteix en descarregar un petit programa des del nostre lloc web, executar-lo i autoritzar-ens l’accés compartit al seu equip.

A continuació els deixem un breu esquema de com descarregar i executar l’aplicació.

PAS 1

Fer un clic en DESCARREGAR SUPORT REMOT

PAS 2

Fer un clic en la descàrrega que apareix a sota de la pantalla.

PAS 3

Trucar al tècnic i facilitar-li el teu ID i contrasenya